DERNEK ÜYELİĞİ ŞARTLARI


 1. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, özel eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kişiler bu derneğe üye olabilirler.
 2. Özel eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren tüzel kişilikler derneğimize üye olabilirler ve temsilcileri vasıtasıyla temsil edilirler.
 3. Birden fazla şubesi/kurumu olan üyeler isterlerse her bir kurumları için ayrı ayrı üye olabilirler.
 4. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
 5. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 6. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 7. Derneğe katılan üyeler dernek etik kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeyi kabul etmiş olurlar.
 8. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
 9. Üye kurumlar dernek yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda yıllık aidatlarını öderler.
 10. Resmi kurumlarca kurum kuruculuğu, kurucu temsilciliği, yöneticiliği vb. görevleri sona erdirilenlerin dernek üyeliği de sona erer.
 11. Dernek yönetim kurulu, gerekli gördüğü durumlarda üyelikleri tek taraflı olarak sonlandırabilir.
 12. Derneğimiz ve yönetim kurulumuz, üyelerin uygulamalarından ve bu uygulamalar sonucunda oluşabilecek hukuki sonuçlardan sorumlu değildir.