Türkiye’de bulunan özel okullar, dershaneler, sürücü kursları, muhtelif kurslar gibi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bulunan tüm özel eğitim kurumlarının sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 2000 yılında kurulmuştur. Daha önceleri bir platform halinde bir araya gelen bu kurumlar bir dernek kurarak ÖZKUR-BİR olarak örgütlenmiştir.


Farklı özelliklerinden bazıları tüm Özel öğretim kurumlarını çatısı altında toplayan ilk dernek olması, özgün çalışmalara imza atması, kısa sürede özel eğitim sektöründe öncü bir rol üstlenmesini sayabiliriz. ÖZKUR-BİR ayrıca bölgesel değil tüm Türkiye çapında üye kabul eden bir dernektir. 


Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Hükümetimize özel öğretimin ülkemizde gelişmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı tüm Özel öğretim kurumları adına ÖZKUR-BİR olarak teşekkür ederiz.HAMİ KOÇ

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI