KOMİSYONLAR
ADEM YILDIRTAN

Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı

MUTTALİP HASDEMİR

Okulöncesi ve İlkokul Komisyonu Başkanı

ADEM DOĞAN

İlköğretim, Lise ve Yönetmelik & Yönergeler Komisyonu Başkanı
KADİR ÜNAL

Yabancı Diller Komisyonu Başkanı

B. ENES ŞENER

Mali İşler Komisyonu Başkanı

İSMAİL GÜLER

Değerler Eğitimi Komisyonu Başkanı

ERDEM KILIÇ

Tanıtım ve Teknoloji Komisyonu Başkanı